Landelijk

Veilig Winkelen is een interactieve site. Met jouw bewezen informatie wordt deze website gevuld, zodat iedereen er profijt van heeft.

Een gevaar voor jouw gezondheid is het om gebruik te maken van:

 • NS – Nederlandse Spoorwegen
 

 

Een gevaar voor jouw gezondheid is het om gebruik te maken van:

 • Connexion – busmaatschappij
 • Arriva – busmaatschappij
 

 

Een gevaar voor jouw gezondheid is het om te werken of het bezoeken van:

 • Domino’s Pizza
 • Hornbach
 • IKEA
 • JYSK
 • RITUALS
 • Specsavers

Er bestaat géén wettelijke verplichting in winkels..!

In tegenstelling tot wat gedacht wordt, is er geen wettelijke verplichting tot het gebruik van een mondkapje in winkels!

Ondernemers hebben hier zelf een keus in d.m.v. hun huisregels! Een winkel is namelijk géén openbare ruimte. Dit is door de rechtbank bevestigd.

Meer informatie op www.burgerfront.nl

Het antwoord van Projectorganisatie Covid-19 is een antwoord op deze brief van 30 november 2020. [Klik hier]

Gezien het voorgaande, is er geen andere conclusie mogelijk, dan dat het dragen van een mondkapje zal leiden tot zwaar lichamelijk letsel!

Wat staat er in de wet?

Artikel 82 Wetboek van Strafrecht

 1. Onder zwaar lichamelijk letsel worden begrepen: ziekte die geen uitzicht op volkomen genezing overlaat, voortdurende ongeschiktheid tot uitoefening van zijn ambts- of beroepsbezigheden, en afdrijving of dood van de vrucht van een vrouw.
 2. Onder zwaar lichamelijk letsel wordt mede begrepen storing van de verstandelijke vermogens die langer dan vier weken geduurd heeft.

Artikel 308 Wetboek van Strafrecht

 1. Hij aan wiens schuld te wijten is dat een ander zwaar lichamelijk letsel bekomt of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van zijn ambts- of beroepsbezigheden ontstaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.
 2. Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
Artikel 161 Wetboek van Strafvordering

“Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daarvan aangifte of klacht te doen.”: 

Om onze samenleving veilig te houden, moeten we samenwerken.

Heb je ervaring met een winkel, school, organisatie of instelling waar je verplicht wordt om een mondkapje te dragen? Geef het dan door via onderstaand meldingsformulier.

Denk er wel om, dat uitsluitend tot plaatsing kan worden overgegaan, als je ook het nodige bewijs naar ons toestuurt. Dit kan zijn een foto van een aankondiging bij de toegangsdeur, of een filmpje. Uit de beelden moet wel vast komen te staan, dat het om het door jou gemelde bedrijf/school/instelling gaat!

Aanmelden onveilige vestiging

Ik heb een vraag:

Je gegevens

Vertel ons hoe we contact met je kunnen opnemen.


Gegevens onveilige locatie

Uitsluitend vergezeld van bewijs, foto's of video's.


Naam vestiging
Adres vestiging
Plaats en Provincie

Je gegevens

Vertel ons hoe we contact met je kunnen opnemen.


Hoe kunnen we helpen?

Stel gerust een vraag of laat eenvoudigweg een reactie achter.


Veiligwinkelen.shop is een initiatief van Samen zijn wij 1

grrappig 10-13