Veilig Winkelen

Disclaimer

Over de informatie op deze website

Ondanks dat alle informatie op onze websites met zorg en aandacht zijn samengesteld, is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Gebruikers van onze informatiebronnen kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. Het gebruiken of toepassen van de informatie is volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Aansprakelijkheid

VeiligWinkelen stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden. 

Contact

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande vragen, neem dan gerust contact met ons op via administratie@samenzijnwe1.nl.

Veiligwinkelen.shop is een initiatief van Samen zijn wij 1

grrappig 10-13